فیلم/ ترامپ خواهان بزرگترین زرادخانه اتمی شد

درخواست حذف این مطلب
بخش خبری 20:30 ششم اسفند به موضوعات مختلفی از جمله دیدار شاعران مذهبی با رهبر معظم انقلاب برخورد با امدادگران متخلف مصاحبه ترامپ با رویترز طوفان شدید در انگلیس جشنواره مردان یخی در مشکین شهر ماجرای سند مالکیت خودرو بدون تعارف و...پرداخته است.دانلود