فرهاد رهبر به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، منصورکبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره معرفی فرهاد رهبر به عنوان سرپرست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در هفته گذشته آقای فرهاد رهبر (سرپرست دانشگاه آزاد) به عنوان رئیس پیشنهادی این دانشگاه از سوی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد.وی افزود: طبق قانون پس از اینکه هیئت امنای دانشگاه آزاد سرپرست دانشگاه آزاد را تعیین میکند رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه موظف است به شکل مکتوب فرد انتخابی را برای تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه آزاد پس از تعیین و انتخاب از سوی هیئت امنای دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود و صدور حکم ریاست وی پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس هیئت امناء خواهد بود.فرهاد رهبر 25 تیرماه از سوی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه انتخاب شد.