عکس/ بنر ضد اردوغانی در سخنرانی اردوغان

درخواست حذف این مطلب
سرویس جهان مشرق - در جریان سخنرانی روز گذشته اردوغان در مورد اصلاحات قانون اساسی بنری که بیانگر جنگ سالاری وی بود حمل شد. در این بنر اردوغان بن علی یلدرم و تیم حزب عدالت و توسعه به عنوان قهرمانان پوشالی بازی های رایانه ای ترسیم شده اند.